STHLM Nocturne

”STHLM Nocturne” är en kort dokumentär om drag-artister (drag queen, drag king) i Stockholm. Målet med dokumentären är att belysa drag artister och queer kultur i nytt ljus i Stockholm genom att ge drag-karaktärerna ett ansikte för publiken. Fokuset kommer ligga främst på att få en bättre bild av karaktärerna som drag artisterna spelar och se om min tes stämmer: en drag artist och deras drag karaktär är olika entiteter.

Dokumentären kommer bestå av två olika berättarformer. Jag kommer intervjua arbetande drag artister i Stockholm, utifrån deras karaktärer, för att framställa en bättre bild utav karaktärernas mål och viljor i livet. Utifrån dessa intervjuer kommer jag framställa en pseudodokumentär berättarform där jag visualiserar karaktärernas intervjuer och iscensätter, med drag artisterna som skådespelare, fiktiva händelser tillsammans med deras berättarröst i bakgrunden. Dokumentären arbetar med många olika uttrycksformer beroende på karaktären för att skapa en perfekt bild av drag i Stockholm och hur deras konst påverkar deras och andras liv.

Projektlogg

Projektstart 2019-02-05

Projektet startades av Adam Cronstedt.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun