Stadshuset

Kiruna stadshus är en av ett flertal byggnader där verksamheten eller de boende flyttar och husen rivs. Kiruna stadshus kan ses som en symbol för Kiruna stad men också för dess konsekvenser när staden flyttar för fortsatt gruvbrytning.
Stadshuset är en visuell, audiell och materiell rumslig installation. Den undersöker filmen i ett rumsligt sammanhang där filmsekvenser visas på flera ytor för att skapa ett tredimensionellt föränderligt rum. Verket kommer visas i en tömd butikslokal i Kiruna centrum och på Norrbottens museum i Luleå under våren 2019 samtidigt som Kiruna stadshus rivs. En kortfilm för webb/traditionell filmvisning kommer produceras.

Projektlogg

Projektstart 2018-01-05

Projektet startades av Jenny Nordmark.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun