Spiegel im Spiegel

En violinist går ombord ett större fartyg, av typen Finlandsfärja, sedan går hon ut på fartygets däck. En signal bestående av tre toner hörs ut genom högtalarna, och båtens mistlur ljuder. Fartyget lämnar kajen. Ljuden bildar ett ackompanjemang som violinisten spelar till. Det spelande fartyget stävar ut i skärgården och längre ut mot mot havet med musikern som stämmer in i fartygets toner. Filmen bygger på en icke-verbal, men klingande kommunikation mellan människa och fartyg. Musiken som uppstår i mötet är en tolkning av stycket "Spiegel im Spiegel" av den estniske tonsättaren Arvo Pärt. Stycket består av enkla tre-klanger i dur och djupa bastoner, ljud som kan höras från finlandsfärjorna som trafikerar Stockholms skärgård. "Spiegel im Spiegel" är en musikfilm där den klassiska musiken möter den folkliga finlandsfärjan.
Inspelning i höst under en dag med musiker ombord på färja.

Projektlogg

Projektstart 2017-04-06

Projektet startades av John Willgren.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun