something ELSe

Om att testa gränser men också lära sig dra dem.

Projektlogg

Projektstart 2011-02-16

Projektet startades av Linnéa Roxeheim.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun