For Somebody Else

I denna emotionella och tankeväckande skildring får vi följa tre surrogatmammor: inför, under och efter deras graviditeter. Filmen utspelar sig i Kalifornien, USA vilket är den enda platsen på jorden där surrogatarrangemang är helt oreglerat. 

Med stor närhet och observerande kamera kommer tittaren rakt in i familjernas vardag. Vardagens bestyr blandas med läkarbesök, hormonbehandlingar, möten med tilltänkta föräldrar, förlossning, mjölkpumpning mm.

Relationen till de tilltänkta föräldrarna och deras krav sätter surrogatmamman och hennes familj i en komplex beroendeställning. Att vara mamma, hustru och surrogat innebär en näst intill omöjlig balansgång för den gravida kvinnan. Det finns en stolthet men även känslan av att vara till för någon annan. Som surrogat förväntas hon ömma för fostret men samtidigt aldrig knytan an till barnet. 

Genom filmen får vi följa tre surrogatmammor och deras familjer.

Reflekterande intervjuer med kvinnorna samt en möjlig voice over kommer att skapa ett ytterligare visuellt lager med existentiella och filosofiska tankar.

Projektlogg

Projektstart 2018-04-07

Projektet startades av Sven Blume.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun