Sofia hjärta Maria -Stockholms sista indianer

Sofia älskar Maria. De två har haft en nära relation i tre år, men nu är den på väg att ta slut. Maria är Maria Ungdomsbostäder, ett hus som unikt på många sätt, och Sofia bor där. Än så länge. Sommaren 2011 kommer huset att rivas, ett beslut som är fattat på oklara grunder. Sofia visar upp sitt älskade hus och sitt hem. Hon berättar minnen och historier och låter tittaren se livet som pågår i huset som snart kommer att vara dött. Vi följer historien om tiden i huset samt sökandet efter en ny bostad och sörjandet över en föredetta arbetarstadsdel där urinvånarna blir undanfösta av de nya bosättarna. Stockholms sista indianer är ett romantiskt drama om en kvinna och ett hus, samt en historia om en stad i segregering.

Projektlogg

Projektstart 2011-01-27

Projektet startades av sofia priftis.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun