Socialsekreteraren i Hagfors

Med projektet vill jag berätta om min mormor, som var stark och envis i sin strävan efter att bli en självständig och arbetande kvinna men feg när det gällde sitt privata liv: hon gömde undan sitt barn, min mamma (som hon fått tillsammans med en gift och inflytelserik man) i Norge i åtta år.

Mormor kom från en gård i Småland men ville leva ett modernt och fritt liv i staden. Trots en enkel bakgrund kämpade hon sig till en utbildning och ett yrke – hon blev socialsekreterare vid 30 års ålder. Men karriären tog aldrig riktigt fart, för mormor var en kvinna, och en kvinna kunde inte klara för mycket ansvar (ansåg man på 50-talet).

Mormor fick dessutom ett barn utan att vara gift. Hon var nästan 40 år då, år 1954, och bodde i Hagfors. Men barnet fick stanna och bo på sjukhuset i Norge där det fötts. Pappan till barnet hade sin karriär, sin status och sin ”första” familj att tänka på. Mormor lät inte heller någon få veta, inte förrän långt senare, när hon flyttat. Mormor flyttade ofta, sökte många tjänster och fick många avslag.

Projektlogg

Projektstart 2018-03-28

Projektet startades av Miriam Renting.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun