Sense of belonging

SENSE OF BELONGING är en essäfilm om det nyliberala subjektet och om självförverkligande som kontrollmakt. Filmen undersöker entreprenörscenen i Stockholm, den disruptiva attityden i dagens “nya ekonomi” och hur vår gemensamma framtid kommer att se ut om 10 år.
Men först och främst är det en film om längtan av tillhörighet.
Vi strävar att fånga tankens process och föra en dialog med både dem vi filmar och publiken i monologens tidsålder.

Projektlogg

Projektstart 2016-03-22

Projektet startades av Marta Dauliute.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun