Selfie

På ett Söderhak tas en selfie som väcker starka känslor och frågor kring äganderätt och gränser.

Skådespelare:
Andrea Håkansson
Magnus Af Sandeberg
Christoffer L Jonsson

Projektlogg

Projektstart 2017-05-25

Projektet startades av André Vaara.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun