SECOND CLASS (f.d. Night Swim)

Filmen är både ett ärligt försök att humanisera gästarbetarfenomenet, hitta exakta bilder att
skildra tillståndet som människor jag möter befinner sig i men också en redovisning av en
process där jag prövar olika sätt att göra det på. Själva processen blir till filmens form.

Jag och filmens fotograf Elisabeth Marjanovic´ Cronvall har nu i över två års tid rört oss i nästan
uteslutande manliga miljöer, vi har gått igenom många ritualer för att få vara med. Efter dessa år
träffas jag fortfarande av ensamheten i dessa intensiva miljöer där man tappar all perspektiv. Känslan
av tillfällighet som blivit permanent.
Problem kring klass, nationell identitet, makt och större problematik kring dokumentärfilm i sig
som uppstår när jag rör mig i dessa miljöer med en filmkamera, ser jag som en tillgång.

Projektlogg

Projektstart 2009-05-07

Projektet startades av Marta Dauliute.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun