Sav

Experimentfilmen Sav är en undersökning av människors dragning till sekter. Var går egentligen gränsen? Hur långt kan man gå in i det bitterljuva mörkret innan man blir sjuk av det? Innan man tappar fattningen och innan man är närmast döende?
Måste man välja mellan passion, spänning och smärta eller tillit, trivsel och tråkighet?

Med influenser från spiritualism och sekter utifrån personliga erfarenheter samt ett mer medvetet, bejakande perspektiv iscensätter Agnes Einerstam Karis en rit som med detta experiment testar - var går gränsen mellan kreativitet och destruktivitet? Kan man hitta ett sätt att samverka mellan dessa tidlösa sidor hos människan som ger färre krigsärr och mer bördighet? Är besatthet alltid nedbrytande - måste man sälja sin själ till djävulen för att försöka känna sig som Gud? Går det att hålla balansen på gränsen? 

Projektlogg

Projektstart 2016-07-29

Projektet startades av Agnes Einerstam Karis.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun