Sallys möten Ett hundliv

Vår hund Sally filmar sig själv men en ny innovativ Go pro teknik, hon finner vägen fram till bildberättadet i filmen. Det är uteslutande hennes eget filmade material som ligger till grund för filmen. Vad är det hon ser? Vad kommer med, då hon filmar själv, lyfter blicken? Andra hundars bakdelar, no- sar, människors ben och ibland ett ansikte som tittar ner? Inte särskilt många människor syns, (åtminstone inte som vi är vana att se oss) möjligen delar av, ett ben, en näsa kanske. En serie ogreppbara bilder, fragment, som bildar kärnan i filmen. Genom dessa bilder, genom hennes blick och genom hennes kamera får jag ett bildmaterial att arbeta fram filmen Sallys Möten.Jag vill till detta använda, lägga till en dimension och arbeta med mänskliga röster, hundarna får en inre voice over, dessa kommentarer och vardagliga röster kommer att beskriva samtiden, med humor och allvar sida vid sida.

Projektlogg

Projektstart 2017-09-01

Projektet startades av Ewa Cederstam.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun