SAGAN OM HÄXAN DRÄNGEN OCH SOLDATEN

"SAGAN OM HÄXAN DRÄNGEN OCH SOLDATEN" är en kortfilm på 20 minuter. Den utspelar sig på 1700-talet och har temat kätteri. Vi har spelat in filmen i Skokloster eftersom vi tyckte att miljön passade utmärkt för denna film.

Filmen handlar om en kvinna runt 20 år som blir dömd till döden för kätteri. En soldat får order av konungen att föra henne till avrättningsplatsen som är i Nässjö. Men på vägen blir soldatens häst skrämd av dem vilda ljuden från skogen och flyr. Soldaten är då tvungen att leda häxan till fots. Vid ett uppehåll i en lada stöter de på en dräng. Soldaten befaller drängen att visa honom vägen till Nässjö. De tre beger sig av i tidig gryning. Märkliga saker börjar inträffa.

Projektlogg

Senaste version av manus

Hej!

Jag talade med Anne-Marie Söhrman Fermelin den 3 jun 2014 om att jag av misstag laddat upp version 5 som är den näst senaste versionen av manus. Anne-Marie bad mig då att ladda upp den senaste versionen. Nu ligger version 6 här, den version som vi använde vid inspelningen.

Mvh Christian Rutegård

Projektstart 2014-05-15

Projektet startades av Christian Rutegård.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun