Sökarna

"Sökarna" handlar om ungdomar från västerländsk medelklass som söker efter själslig upphöjelse inom olika sk. “alternativa livsstilar”. Jag undrar hur sociala medier och det moderna fenomenet ”influencers” färgar millenniegenerationens idéer om hur man lever ett lyckligt liv–med resande som fokus. Filmen vill utforska vad som händer när man försöker klä av sig sina västvärldsprivilegier och söka ”sann” lycka och upplysning på platser som är väldigt skilda ens ursprung. Jag undrar vad det säger om vår mediekultur när antalet följare på Instagram är avgörande för vår självbild. Varför är vi, som är en av del av ett av världens mest sekulariserade samhällen, så intresserade av idéer om spiritualitet och ”andlig upplysning” och sökande efter högre mening? Filmen vill undersöka hur detta påverkar världen ur ett turistperspektiv, hur vårt resande och “sökande” av rent egoistiska skäl färgar omvärlden i en global kontext och vår och andras upplevelse av autenticitet i våra egna liv.

Projektlogg

Projektstart 2019-01-10

Projektet startades av Tyss Hjelm.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun