Rop från skogen

Per har just handlat på sig två fulla kassar från matvarubutiken. Han går den långa vägen hem, men i en uppförsbacke får han nog. Han sätter sig på en ensam parkbänk och pustar ut. Plötsligt hör han någon ropa på hjälp inifrån skogspartiet bakom honom.

I hans huvud spelas tre scenarier upp innan han finner sig med mobilen i handen men väljer att inte agera. Han går sakta ifrån platsen med sina tunga matkassar i händerna.

Rop från skogen ska bli en film om individualism, civilkurage och fördomar.

Projektlogg

Projektstart 2012-10-20

Projektet startades av Tuna Özer.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun