Röd Måne

Bröderna Umut och Isa är uppvuxna ifrån varandra. Isa har för längesedan tvingats fly sin familj och söka skyddad identitet på grund av de dödshot han fått. Brodern Umut är i ett ständigt sökande av sin egen identitet.

Familjens heder befläckas av att Isa är homosexuell. Fadern ger sin son Umut uppdraget att mörda sin storebror i familjehederns namn. Vid Umuts första försök att mörda sin storebror misslyckas han, men skapar också en första kontakt som leder till att Umut kan träffa storebrodern igen. Isa misstänker inget om Umuts planer på att mörda honom.
.
Umut och Isa träffas en sista gång. Konfrontationen leder till att Umut försöker döda Isa. Efter en mycket dramatisk upplösning återfinner bröderna varandra. Umut lär sig förstå sin bror och övervinner sin homofobi. De försonas och slutet av filmen innebär en ny start för dem.

Å ena sidan behandlar ”Röd måne” invandrarungdomars tillvaro och homofobi. Å andra sidan behandlar filmen homosexuella invandrarungdomars tillvaro och svårigheter att accepteras av sitt samhälle.

Filmen kommer att utspela sig i Stockholms förorter, under vårsäsongen. Molnen som så ofta täcker himlen över Stockholm, även under vårtider, bör bidra med en förhöjande känsla av hur tragisk denna berättelse till en början är. Men vi vet också hur effektivt solen kan höja den tragiska känslan till en känsla av lycka till slutet av filmen. Filmen skall sluta med hoppet om människan, hoppet på den kommande generationen och hoppet om att vi alla i grunden är goda.

Långa tagningar (som självklart inte utesluter ett effektivt, intensivt och intresseskapande berättande, utan snarare förhöjer dessa kriterier), vinklar som hela tiden för sitt eget bildspråk, färger som passar känslan skådespelarna befinner sig i för tillfället är något vi eftersträvar med detta projekt.

Projektlogg

Projektstart 2011-01-20

Projektet startades av Gavrilo Özer.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun