Reinventing Simplicity

"REINVENTING SIMPLICITY – en dokumentär om välstånd inom planetens gränser",
är arbetsnamnet på en film om ett sökande efter en välfärd som inte underminerar våra barns möjligheter till ett gott liv. Om dagens tillväxtkrav är grundorsak till miljöförstöring, kortsiktig resursuttömning, växande samhällsklyftor och dessutom i vägen för en ekonomi som håller sig inom planetens gränser, hur kan vi i så fall ändra på det? Berättarjaget uppsöker ett antal personer runt om i Sverige och Europa på jakt efter svar på hur ett blomstrande samhälle utan tillväxt, där vi rentutav gör ett positivt klimatavtryck, skulle kunna se ut. Vilka bilder målar de upp om en möjlig framtid? Var tror de att vi är
på väg, var finns de framkomliga verkligt hållbara lösningarna och hur tror de att det kommer förändra det vi idag betraktar som välfärd; konsumtion, ägande, fritid, jobb och hälsa? Berättelsen drivs framåt av berättarjagets frågeställningar och knyts ihop och får ett personligt uttryck genom musik, bildpoesi och vid behov med hjälp av animerad grafik.

Projektlogg

Projektstart 2017-09-18

Projektet startades av Maja Lindström.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun