Reinventing Simplicity

xx

Projektlogg

Projektstart 2017-09-18

Projektet startades av Maja Lindström.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun