Rabbi (fd. Ett flyktingbarns stilla bön)

Filmatisering av Isa Aouifias text Ett flyktingbarns stilla bön.

Projektlogg

Projektstart 2016-12-01

Projektet startades av Sosi Chamoun.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun