Queertango

Det finns många föreställningar kring traditionell tango som dansform. Det sensuella spelet mellan en man och en kvinna. En röd ros. Hett temperament. Romantik och passion. Femininitet och maskulinitet upphöjt i koncentrat. Överdrivna karaktärer som genom dansen manifesterar heterospelet till fullo. Vad händer när detta dekonstrueras? I filmen kommer jag att dokumentera queertangorörelsen i Buenos Aires, Argentina. En rörelse som liksom den traditionella tangon spridit sig världen över. Historien tar avstamp bland tangoutövande queers i Stockholm men pendlar sedan fritt mellan de båda huvudstäderna. Vad har rörelsen för betydelse i sina olika kontexter? Vad innebär det att ta en dans som tango, som har en given plats i den argentinska kulturen, reclaima den och göra den till ett queert utrymme? Kan dans vara politiskt?

Projektlogg

Projektstart 2009-04-24

Projektet startades av Hanna Widgren.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun