Proposition 2016 ( fd DU FRIA)

Filmen handlar om rätten att få vara den man är i ett demokratiskt samhälle.

Projektlogg

Projektstart 2012-10-17

Projektet startades av Lina Jonsson.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun