Projekt avslutat

Projekt avslutat 1/7. Vi söker inte stöd från filmbasen för detta projekt.

Projektlogg

Projektstart 2013-10-10

Projektet startades av Samori Tovatt.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun