Prepperfilmen

Frank är en omtänksam kille. Han oroar sig för hur det ska gå med världen, och vad som skulle hända med hans familj om allting ballar ur. Därför har han börjat samla: mat, dricksvatten, gasmasker, värmefiltar och överlevnadsutrustning. Frank är en prepper. Men hur går det med hans omtänksamhet när den bara möts av hån, från just dom som han oroar sig för? - Den här filmen undersöker manlighet och behov av att vara behövd.

Projektlogg

Projektstart 2018-10-27

Projektet startades av Lars Klintwall.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun