Persona Non Grata

En svart komedi som tar plats innan, under och efter en middag hos den kulturella överklassen. Vi får följa skollärarinnan Monika som sitter fast i en barnlös relation med Ernst, en akademisk och finkulturell författare.

Snart vaknar hos Monika en lust till eget skapande och en önskan att bryta sig fri från den finkulturella normen som Ernst strävar efter. Hon hamnar i konflikt med sin man och sina vänner när hon avviker från deras synsätt och utmanar deras värderingar. Kvällen och middagen tar en oväntad vändning och snart kommer rollerna i Monika och Ernst relation aldrig mer att vara desamma.

Projektlogg

Projektstart 2018-01-10

Projektet startades av Johan L. Heinstedt.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun