Os Filhos da Floresta

”Os filhos da Floresta” utspelar sig i brasilianska Amazonas vid floderna Arapiuns och Maró. Filmen handlar om en folkrörelse som består av ursprungsfolk och nybyggare som bor längs med floderna och som sätter sig mot den pågående industrialiseringen av Amazonas. Den handlar om vad som sker i Amazonas, hur Brasilien med nya infrastrukturprojekt och investeringar på väg att ta nästa steg i exploateringen av en av de viktigaste ekosystemen i världen. Men filmen handlar även om de människor som långt ifrån de maktcentra som styr över deras öden försöker organisera sig och ta upp kampen för den region som är deras hem och livsgrund. Vi får följa dessa människor i deras liv och ta del av deras energiska kamp mot en övermäktig motståndare, en till synes hopplös kamp för mänskliga rättigheter och värdighet som allt oftare handlar om att trots allt inte förbli osynlig.

Projektlogg

Projektstart 2012-09-07

Projektet startades av Nils Bucher.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun