Om jag fanns

Basel och Alika, är två 16-åringar som på olika sätt försökt rädda sina liv från krig och fattigdom, och hamnat i Sverige i hopp om en bättre framtid. Istället fastnar de i skuggsamhällets nätverk och behöver hitta taktiker för att överleva dagarna. Samtidigt utreder olika polisenheter de kriminella verksamheterna som styr det parallella samhället där Alika och Basel är ofrivilligt fast.

Basel förs till en adress där illegala minderåriga flickor hålls fångna och tvingas till prostitution. Hans uppdrag är att hjälpa till med transporten av flickorna till en ny destination när de får klartecken. Basel befinner sig i en utsatt situation med beväpnade vuxna män han inte känner. De börjar driva med honom och hånar hans kompis Hamid, sedan skickar de iväg honom med en hotfull invit till ett av sovrummen med flickan Alika för att bevisa hans manlighet. Han försöker undankomma situationen och hävdar att han måste hålla sig till jobbet men blir ändå instängd i rummet med flickan.
-
OM JAG FANNS, strävar efter att skildra de samhällsproblem som är aktuella idag och som påverkar många. Där tydliga brister i systemet, naiva uttalanden från politiker och en immigrationspolitik som spårat ut och inte gagnar någon bara är några av smärtpunkterna.

Det handlar om de osynliga i samhället som ingen vill se men som finns och utnyttjas av de kriminella organisationerna till sin förtjänst.

Å ena sidan finns barn och ungdomar som upplevt traumatiska händelser och som försöker påbörja nya “liv”, ibland med stöd och ibland utlämnade åt sig själva. Andra individer kommer utnyttja bristerna i systemet för att skada och utföra onda handlingar.

Projektlogg

Projektstart 2019-03-28

Projektet startades av Liliana Garmvild.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun