Om du hör vad jag menar

En grundläggande princip inom asylrätten är att det är den som söker asyl som har bevisbördan. Det är upp till den personen att göra sina skyddsskäl trovärdiga. Detta gäller även för personer som hävdar att dom är utsatta på grund av sin sexuella läggning, sin könsidentitet eller sitt könsöverskridande uttryck. Hur gör man det sannolikt för svenska myndigheter att man är exempelvis homosexuell? Hur är dessa bedömningsprocesser uppbyggda? Dessa är centrala frågor för filmen.

I filmen följer vi Abdolah. Han har sökt asyl i Sverige och hävdar att anledningen till att han lämnat Iran där han växt upp för att han var hotad på grund av att han är bisexuell. Han har fått avslag på sin prövning hos migrationsverket, och väntar nu på besked från migrationsdomstolen. Abdolah är idag helt öppen med sin läggning och föreläser tillsammans med sin kompis om situationen för HBTQ-personer i Iran och Afghanistan. I filmen följer vi Abdolah i hans vardag och hans tankar kring att vara HBTQ-person och asylsökande i Sverige.

I filmen kommer även advokater, aktivister och förhoppningsvis en representant från migrationsverket att medverka.

Projektlogg

Projektstart 2019-03-23

Projektet startades av Tom Linnman.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun