Okända vägnät

Taxichauffören Marie får en märklig körning till en adress som inte existerar. Med detta tränger vi in i hennes bortträngda minne av sonens tragiska död.

Projektlogg

Projektstart 2016-03-21

Projektet startades av johan wiman.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun