Nytt projekt

xxxxx

Projektlogg

Projektstart 2015-10-09

Projektet startades av Anna Byvald.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun