In Motion

Projektet är en konstnärlig video som handlar om hur olika människor förenas och tillsammans skapar en kultur där de överser sociala problem i samhället.

Produktionsarbetet planeras äga rum från början av september fram till början av december 2016.

Projektlogg

Projektstart 2016-08-15

Projektet startades av Erik Agaton.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun