Moodtalk

Ensamheten har växt i ett individualistiskt Stockholm. Behovet av att bli sedd har dock inte försvunnit och Moodtalk, en telefontjänst där en telefonvän ger uppskattning har blivit ett substitut till vardagliga relationer.
Adelia, 26, arbetar som telefonvän och har utvecklat en cynisk bild av omvärlden. Allt hon behöver finns hemma och hon har ingen motivering att möta sin avskärmade omvärld.
Bland alla tyngda människor som ringer sticker en kund ut Clara, 38. Med en positiv syn på omgivningen förnekar hon sin ensamhet. Clara arbetar på kontor med arbetskollegor - något hon värderar högt. Hennes kollegor är inte lika intresserade av Clara som hon är av dem.
Claras naiva syn på sina ”vänner” provocerar Adelia. Hon föreslår att Clara ska bjuda in till en fest, ett desperat försök till att få Clara att inse att hennes kollegor inte är hennes vänner. Ingen kommer till festen, och Clara får insikt om sin ensamhet. Adelias samvete tvingar ut henne för att rädda situationen hon har försatt Clara i.

Projektlogg

Projektstart 2019-04-02

Projektet startades av Julia Rabe.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun