Monsieur von Horn

En pilot för långfilm i Kongo som är under utveckling i samband med det pågående talangåret.

Projektlogg

Projektstart 2009-10-20

Projektet startades av Måns Månsson.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun