Modellarkivet (The Model Archive)

Filmen planeras som ett porträtt och en reflektion över Stockholm stads modellarkiv och vad det innebär att bygga en stad. Hur organiserar vi vårt liv tillsammans? Modellarkivet påminner om en kammare eller förvaringsplats för Stockholms alla byggda och obyggda visioner. Hur skulle Stockholm ha sett ut om andra planer fått genomslag? Bilderna består av långsamma tagningar längs hyllorna i arkivet, vars staplade modeller och gjutna byggnader i miniformat fungerar som en fond mot vilken en berättelse berättas. Kamerans ständiga rörelse avslöjar rummet bit för bit, likt den scanner eller 3D-skrivare som vi hör långsamt mata ut byggplaner i rummet intill. I djupled ser vi lager av byggnader och kvarter, staplade på varandra i hyllplan, lådor och skåp. Modellerna är ordnade utifrån stadsdel och område, och märkta med namn som berättar något om sin tid. Filmens voice-over utgår från research och intervjuer. Produktion och visning av en första version planeras för närvarande i samarbete med konsthallen Index i Stockholm, till sommaren 2017.Mer information: http://malinpetterssonoberg.com/modellarkivet-the-model-archive-pagaende...

Projektlogg

fler produktionsklipp och projektbeskrivning

Nu finns fler produktionsklipp på Vimeo:

-

Modellarkivet (arbetstitel) är tänkt som en kortfilmsessä med dokumentära drag, som porträtterar och reflekterar kring Stockholm stads modellarkiv och vad det innebär att bygga en stad. Hur organiserar vi vårt liv tillsammans? Vilka spår och nycklar till 1900-talets modernistiska samhällsbygge kan vi hitta i arkivet, och hur kan de hjälpa oss att få syn på vår samtid? Arkivet med arkitekturmodeller från det senaste århundradet finns inrymt i bottenplan av Stadsbyggnads-kontoret på Fleminggatan 4, vägg i vägg med den verkstad där modellerna tillverkas. Rummet påminner om en kammare eller förvaringsplats för Stockholms alla byggda och obyggda visioner. Platsen besitter en potential; den bevarar historien men också dess alternativ. Hur skulle Stockholm ha sett ut om andra visioner fått genomslag? Vilka löften infriades inte av det modernistiska samhällsbygget?

Filmens bildsekvenser planeras som långsamma tagningar längs hyllorna i arkivet, vars staplade modeller och gjutna byggnader i miniformat fungerar som en fond mot vilken en berättelse berättas. Kamerans ständiga rörelse avslöjar rummet bit för bit, likt den scanner eller 3D-skrivare som vi hör långsamt mata ut byggplaner i rummet intill. Skiftet, eller beroendeförhållandet, mellan analogt och digitalt, mellan industri / tillverkning och postindustri / virtuell tillvaro, aktualiseras i verkstadens arbetsmetoder. I djupled ser vi lager av byggnader och kvarter, staplade på varandra i hyllor, lådor och skåp. Vissa är täckta av plast, som på ett bårhus, och väcker associationer till arkivet som minnesplats och tidskapsel. Modellerna är ordnade utifrån stadsdel, område, fastighet, och märkta med namn som berättar något om sin tid.

Filmens ljudspår kommer att bygga på en berättelse (voiceover) som baseras på research och intervjuer med anställda på Stadsbyggnadskontoret, arkitekter, skribenter, mfl. Med dessa sakkunniga inom stadens planering vill jag diskutera hur Stockholm växt fram och tagit sin nuvarande form. På vilket sätt möjliggör eller begränsar ”formen” livet i staden? Vad karaktäriserar Stockholm som stad, och i förlängningen Sverige i dag? Hur kan vi använda historien som språngbräda för att föreställa oss en ny framtid, där sociala och ekonomiska hierarkier inte ensamt styr stadens utformning. Eventuellt kommer filmen även att innehålla musik komponerad för tillfället.

Mer information om mig och stillbilder från produktionen hittar du här:
http://malinpetterssonoberg.com/modellarkivet-the-model-archive-pagaende...

Projektstart 2017-02-21

Projektet startades av Malin Pettersson Öberg.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun