MG

MG är mitt nya fiktions films projekt baserad på en verklig historia om en ung kvinnas väg från landsbygden i Eritrea.

Projektlogg

Projektstart 2014-03-26

Projektet startades av Binyam Berhane .

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun