Mer än ögat ser

"Mer än ögat ser" (tidigare "Skuggor") är en experimentell långfilm, ett videokonstprojekt och en process där projektledarna/regissörerna Anna Österlund Nolskog och Petra Lindholm arbetar tillsammans med en grupp skådespelare (vilka de flesta kommer att ha romsk/resandebakrund) för att tillsammans göra en nytolkning på filmen "Shadows"/"Skuggor på Manhattan" (Cassavetes, 1959).
Långfilmen, konstvideorna och hela projektet är en levande organism där vi utgår från en outline byggd på en film som redan finns och översätter den till nutid i Norden och belyser berättelsen ifrån ett romskt perspektiv. Detaljer i manus och karaktärer skapas tillsammans med skådespelare och dramaturger genom diverse workshops där vi alla utgår ifrån våra egna erfarenheter kring frågor som rasism, diskriminering och utanförskap. Precis som i förlagan kommer vi att arbeta med improvisation och tillsammans skapar vi en ny berättelse som är vår egen. Vi kommer även att publicerara en bakomfilm som visar hur arbetet med projektet fortlöper.

Projektlogg

Ny titel!

Nu har jag och Petra bestämt att ändra titeln på projektet till "Mer än ögat ser"/"More than meets the eye"

En ny manusversion/outline håller på att produceras och vi har filmat några första tester till vår pilot.

I sommar börjar inspelningen!

Projektstart 2012-08-29

Projektet startades av Anna Österlund Nolskog.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun