Mellan oss

I ett 1800-talshus på Södermalm i Stockholm delar grannarna Karin, Emilia, Anna och Thomasine trappuppgång. Det är här, i deras hem, vi möter dem. Bakom stängda dörrar pågår livet, men på gården möts de. Jag följer dem under några år, dokumenterar vardagshändelser som var för sig kan tyckas bagatellartade men som tillsammans får betydelse och vikt.
MELLAN OSS är en film om mänskliga relationer och våra förväntningar på varandra och oss själva, det som sägs och det outtalade. En film om drömmar och hopp, ögonblick av lycka och besvikelser som får världen att skifta färg.

Projektlogg

Projektstart 2018-03-29

Projektet startades av Maria Fredriksson.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun