MÅLBROTTSKÖREN

Målbrottet. Målet är att bli vuxen. Brottet är tonåren. Rösten som inte bär och livet som svajar. I denna film sjunger tonårskillar om kärlek, statusjakt och identitetssökande. De är alla medlemmar i Målbrottskören, en “karantän-kör” för pojkar som sedan de var små sjungit i Stockholms Gosskör. De personliga texterna bygger på dokumentära djupintervjuer som omarbetats till körverk. Med sina egna ord beskriver killarna tiden mellan barn- och vuxenliv i intervjuer, dokumentära situationer och iscensatta sångframträdanden i sina egna vardagsmiljöer.

Projektlogg

Projektstart 2019-04-03

Projektet startades av Ina Holmqvist.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun