Love Gate

En undersökning av grundorsakerna till konservativa intressen, i syfte att hitta vägar ut ur den ödesmättade känsla vår tid så lätt för med sig. I en midnattsblå Subaru kör vi igenom portarna. Det här är en getaway.

Projektlogg

Projektstart 2017-02-22

Projektet startades av Amanda Forssblad.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun