LIHKKU!

LIHKKU! är en film som handlar om samisk identitet. Hur har rasismens och kolonialismens grövsta dagar under mitten av 1900-talet gentemot samer påverkat hur samiska ungdomar ser på sin identitet idag? Och hur såg man på sin samiska identitet i tidigare generationer? Det här är frågor som jag försöker närma mig med hjälp av LIHKU!

Det är en essäfilm, med texter kring identitet skrivna av samer. Dels dagens unga samer, men också äldre generationers berättelser som är skrivna runt 70-talet. Texterna kommer att betonas med grafisk text på bilder. Bilderna kommer alla att vara egetfilmat material från bl.a Jokkmokks vintermarknad, våra renars sommarbete i nord Norge, Saarivuoma sameby och Kautokeinos påskfestival. I samband med de äldre texterna kommer det att visas arkivmaterial, för att förtydliga att vi är i en annan tid då. De arkivfilmerna kommer till stor del vara material som min faster filmat på 70-talet.

Projektlogg

work in progress

Projektstart 2019-04-03

Projektet startades av Irma Bergdahl .

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun