Laws of the Wild

Laws of the Wild är ett dokumentärfilmsprojekt som undersöker relationen mellan människan och djur i urbana miljöer. Vi är ute efter de situationer som på ett skarpt sätt illustrerar hur djur har anpassat sig människans moderna livstil. Med hjälp av humor och allvar vill vi ge åskådaren möjlighet att reflektera över djurens existens i en värld som helt domineras av människan.

Projektlogg

Projektstart 2018-03-29

Projektet startades av Tuva Björk.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun