"La vida es un musical"

En ung pojkes transformation till vuxenlivet och frigörelse genom att omvandla vardagen till en musikal.

Vi arbetar med genus överskridande och gränsöverskridande tematik genom ett positiv synsätt. Vi vill visa en värld möjlig bortom normer, etiketter och förbestämda roller.

Musiken är ständigt närvarande i huvudpersonens liv och ska på ett lika naturligt sätt integreras i filmens berättande där vardagen kommer naturligt övergå i musikalframträdanden och blandas med hans tankar i form av voiceovern.

Projektlogg

Projektstart 2019-01-10

Projektet startades av Patty Pajak.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun