L

...

Projektlogg

Projektstart 2016-03-08

Projektet startades av Victoria Verseau.

L

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun