Låt Stå

Låt Stå! är en film där klotter i en föreläsningssal står i fokus och ifrågasätter normen om vad konst är och kan vara. Kan klottret – åtminstone i denna sal – istället för ”bara klotter” betraktas som värdefullt, som konst? Och om så är fallet, ska vi då låta klottret vara kvar, ska vi kanske uppmana med den traditionella klassrumstermen låt stå! …?

I en sal där ämnet filmvetenskap undervisas utspelar sig en berättelse där blyerts och bläck spelar huvudroller som fyller bänkar tillsammans med kaffefläckar. Där filmtitlar, regissörer och hjärtan delar canvas med ”hängande gubben” och könsord. Där ”klotter” blir till något större, på en plats där den ej får bestå i en längre framtid då bänkarnas öde är att återgå till sitt ursprungsskick, blanka och rena – fri från ”klotter”. Där kanske en uppmaning kan antecknas i marginalen: Låt Stå!

Projektlogg

Projektstart 2017-09-14

Projektet startades av Ronja Larsson.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun