Konsten att vara kvinna

När Daniel väl bestämmer sig för att bli Daniella har hen ingen aning om vilka prövningar som väntar. För Daniella blir det korrigerade könet ett tungt ok att bära, där det omöjliga beslutet mellan att berätta eller inte alltid slutar i dubbel bestraffning. En sak får hon lära sig: Att vara kvinna är en svår konst, som ytterst få klarar av.

Uppdatering: projektet har lagts på is.

Projektlogg

Projektstart 2014-12-15

Projektet startades av Maria Eriksson.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun