Kommer jag finna mig själv om jag finner dig?

En dokumentärfilm som behandlar ämnen som sorg, saknad, identitetssökande och hur man överlever en förälders bortgång.
Filmen kommer att bestå av intervjuer av vänner, familj och bekanta till Bernhard Helander. Tvåbarns far, make, erkänd antropolog, vän och arbetskollega. En man med många sidor, känslor och tankar.
I intervjuerna vill vi komma närmare vem vår pappa var, vad han hade för betydelse för olika människor i deras liv och karriärer, på gott och ont.
Vi vill med olika konstnärliga uttryck försöka befästa och ringa vår pappas dominerande karräktärsdrag. Detta på följande vis; varje intervjuade informant som deltar i filmen får bidra med något visuellt de bäst tycker summerar vår pappa, eller något som de starkt associerar med honom. Dessa olika objekt kommer vi sedan att samordna, exempelvis genom att låta de ta plats på en vägg. Innehållet på väggen kommer under filmens gång växa, och fram hoppas vi att Bernhard Helander kommer träda.

Det vi behöver stöd för att utrustning. Antingen finansiellt stöd för att själva köpa en filmkamera. Alternativt låna en hos Filmbasen.

Projektlogg

Projektstart 2011-04-05

Projektet startades av Gabriella Helander.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun