Karin Boye i Berlin (arbetstitel)

Filmen ska ge en ny, kompletterande bild av Karin Boye, samtidigt som vi ska känna igen den Karin som så många generationer har älskat och älskar. Den återger två viktiga möten, den med analysen som hon sökte för att bota sig från sin homosexualitet och sedan förkastade, och mötet med Gunnel Bergström, hennes första riktiga relation. Filmen handlar också om de queera mötesplatsernas historiskt viktiga roll som frizoner. Visuellt: Filmen är en fiktionaliserad biografi om en vändpunkt i Karin Boyes liv. Vi vill integrera inslag av 3D-animation och VFX i live action-material för att gestalta hennes inre, dessa bilder är inspirerade av Karin Boyes dikter som inte finns med uttalat i filmen. Drömlika sekvenser är en följd av att Schindler injicerar kallocain-drogen i henne. Det visuella uttrycket i dessa sekvenser är inspirerat av tyska expressionistiska 20-talsfilmer. Karin Boyes dikt ska musiksättas i Laurie Andersson/Lou Reed-stil. Poesin ska talas in till musik, Karin Boyes poesi ska inte förvandlas till låttexter - utan förbli dikt till formen.

Projektlogg

Projektstart 2019-03-29

Projektet startades av Åsa Sandzén.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun