Kan vi göra det själva?

Filmen diskuterar vad en ekonomisk demokrati är samt huruvida detta är något eftersträvansvärt. En ekonomisk demokrati brukar numera beskrivas som en ekonomi där de företag som ansvarar för produktion och distribution av varor och tjänster är ägda och styrda av de som arbetar på dessa företag.

Det finns en del varierande termer för sådana företag, medarbetarägda företag och arbetskooperativ hör till de vanligaste.

Filmen presenterar kapitelvis olika teman som alla syftar till att belysa och kontextualisera ämnet ekonomisk demokrati. Exempelvis är ett kapitel”kapitalism”, ett annat är ”marknad och demokrati”.

Professorer och debattörer från olika akademiska discipliner och politiska läger intervjuas.

Främmandegörandet är filmens konstgrepp, det vill säga att formen eftersträvar att få det som vi i vår vardag betraktar som naturligt att betraktas som främmande, belyst från ett nytt perspektiv.

Projektlogg

Projektstart 2014-01-18

Projektet startades av Jesper L.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun