Kärleksinvandrarna

"Kärleksinvandrarna" är en dokumentärfilm som reflekterar om vad det innebär att flytta till Sverige på grund av kärlek. Med inspiration av våra egna migrationsprocesser vill vi visa de utmaningar och nya utrymme som skapas inom olika interkulturella par i dagens Sverige.

Filmens syfte är att diskutera begreppet integration genom att identifiera några av de många och oväntade källor till makt och kulturkrockar som finns i Sverige och även till att bekämpa den diskriminering som dessa leder till. Vi vill 1) visa den komplexitet och mångfald som att vara invandrare består av; 2) ifrågasätta vad det betyder för icke-vita vuxna människor att flytta till Sverige och börja om i en helt ny kontext; 3) synliggöra de maktstrukturerna som skapar obalans i olika interkulturella par; och 4) lyfta fram icke-stereotypa bilder om invandrarna samt svenskarna.

Projektlogg

Projektstart 2017-12-01

Projektet startades av Debhora Vega.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun