Kärleksinvandrarna

Kärleksinvandrarna är en dokumentärfilm som reflekterar kring vad det innebär att flytta till Sverige på grund av kärlek. Med inspiration av våra egna migrationsprocesser vill vi visa de utmaningar och nya utrymmen som skapas inom olika interkulturella par i dagens Sverige.

Projektlogg

Projektstart 2018-09-12

Projektet startades av Monica Hernandez Rejon.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun