JAG AB

JAG AB bygger på intervjuer, föreläsningar och workshops med arbetslösa och coacher på olika jobbcoachföretag i Stockholm, där arbetslösa coachas i att marknadsföra sig själva.  

I filmen följer vi Elisabeth som gör research till den roman hon hoppas ska bli hennes genombrott. Hon deltar i undervisningen och pratar med arbetslösa och coacher om deras dilemman. De arbetslösa ska genomgå en makeover för att bli attraktiva för arbetsmarknaden: Vad är ditt Jag AB? 

Elisabeth kommer närmare vissa intervjuobjekt än hon tänkt sig. Tvåbarnsmamman Alexandra som ”inte jobbat på sig själv” och tycker att nu är allt för sent. Berin som kämpar med att upprätthålla bilden av sig själv som entreprenör med framgången runt hörnet. Men även om hon står på de arbetslösas sida börjar hon tycka att det är jobbigt att omge sig med oattraktiva och bittra människor. Hennes egna idealistiska övertygelser prövas: går det att motstå marknadens logik och välja de misslyckade framför de lyckade i dagens samhälle?

Projektlogg

Projektstart 2018-04-04

Projektet startades av Elisabeth Marjanovic´ Cronvall.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun